Nedan har vi sammanställt information om servicevarningar som kan påverka dina beställningar. Denna information kan ändras i takt med att situationen utvecklas. För den senaste informationen, se USPS Service Alerts sida.

USPS inrikestjänstförseningar på grund av COVID

Träder i kraft 17 april 2020, USPS har annonserat några möjliga förseningar för inhemska amerikanska tjänster.

USPS Priority Mail Express

Denna tjänst kommer inte att uppleva några förseningar just nu.

USPS Priority Mail

Lokal 1-dagsleverans kommer inte att uppleva förseningar. Emellertid kommer 2-3 dagars leveransperiod för icke-lokala försändelser nu att förlängas till 3-4 dagar.

USPS First-Class Package Service

2–3 dagars leveransperiod kommer att förlängas till 3–4 dagars leveransperiod.